ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ

Նշանակալից մասնակիցներ Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում Բաժնետոմսերի քանակը Բաժնետոմսերի անվանական արժեքը (ՀՀ դրամ)
Արմեն Տեր-Հակոբյան
50% 32,000 320,000,000
Արմինե Նաջարյան
50% 32,000 320,000,000