Բրոքերային ծառայություններ

Կուբ Ինվեսթը հնարավորություն է տալիս ինչպես անհատ այնպես էլ ինստիտուցիոնալ ներդրողներին հասանելիություն ունենալ Հայաստանի և աշխարհի շուրջ 30 ֆոնդային բորսաների ներդրումային գործիքների, որոնք հնարավորություն կտան պոտենցիալ ներդրողներին դիվերսիֆիկացնել իրենց ակտիվները և ստանալ եկամուտներ։