Ակտիվների փաթեթի կառավարում

Ակտիվների կառավարումը ներդրումների խումբ ընտրելու և վերահսկելու արվեստն է, որը համապատասխանում է հաճախորդի երկարաժամկետ ֆինանսական նպատակներին և ռիսկերի ախորժակին: Ակտիվների արդյունավետ կառավարման բանալին ակտիվների երկարաժամկետ դիվերսիֆիկացիան է: Ակտիվների բաշխումը հիմնված է այն հասկացողության վրա, որ ակտիվների տարբեր տեսակներ չեն շարժվում համահունչ, և որոշներն ավելի անկայուն են, քան մյուսները: Ակտիվների դիվերսիֆիկացիան ապահովում է հավասարակշռություն և որոշակիորեն ռիսկերից պաշտպանություն։