Կապիտալ շուկաներում ծառայություններ

Կապիտալ շուկաներում մասնագիտացած մեր թիմը տրամադրում է ձեռքբերումների և միաձուլումների, ինչպես նաև կապիտալի կառուցվածքի և ներգրավման վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղաբաշխումների միջոցով բաժնային և պատքային գործիքների տեղաբաշխում տեղական և միջազգային ներդրողների համար, բիզնեսի գնահատում և գործարքի կառուցվածքի մշակում։