Արտարժույթի դիլեր-բրոքերային գործառնություններ

Կուբ Ինվեսթը իրականացնում է արտարժույթի սփոթ և ֆորվարդ առուվաճառքի գործառնություններ ՀՀ շուկայում տարածված բոլոր արժութային զույգերով և շուկայում առկա առավել մրցունակ փոխարժեքներով։