ֆոնդային բորսայի կանոններ

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնների գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:

• Առևտրի ընդհանուր կանոններ
• Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններ
• Արժեթղթերի ցուցակման եւ առևտրին թույլատրման կանոններ
• Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ
• Արտարժույթի առևտրի կանոններ
• Ժամկետային վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ
• Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ
• Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ
• Արժեթղթերի շուկա ստեղծողի կանոններ
• Պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոններ
• Արտարժույթի քլիրինգի և վերջնահաշվարկի կանոններ
• Պետական պարտատոմսերի քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ
• Ժամկետային վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ
• Անդամակցության և շուկայի մասնակցության կանոններ
• Սակագների մասին կանոններ
• Վերահսկողության կանոնակարգ
• Վերստուգողի կանոնակարգ
Ժամկետային վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Գլխավոր տնօրենի որոշում՝ Ժամկետային վարկային ռեսուրսների հարթակի երաշխիքային հիմնադրամում հաշվառվող պետական պարտատոմսերի նկատմամբ կիրառվող զեղչման գործակիցների և շուկայի մասնակիցների կողմից ներգրավվող ժամկետային վարկերի գումարային առավելագույն թույլատրելի չափերը սահմանելու մասին

Հղում www.amx.am Կարգավորում, Բորսայի Կանոններ

Cookies settings

This website uses cookies to ensure you get the best experience on out website.